úterý 6. listopadu 2018

PŘISPĚJ NA NEBE NA ZEMI        Svět ať je sebevětší a obsáhlejší, není konec konců nic jiného, než rozšíření naší bytosti, a nepodává nám více, než podává naše bytost. (Goethe)
                     
                                                                       X

 Prosím vás, kdyby svět byl naše představa, kdyby byl vytvořen podle našeho rozumu a vůle, ten by vypadal.

Všecko co bylo, je poučení pro to, co bude.

Vyslovil jsem se již častěji, že lidé nejsou od přírody sobě rovni, v přírodě není rovnosti, nýbrž rozmanitost, rovnost je mravním a politickým požadavkem, ideálem. Hlavní politický požadavek demokracie a republiky je svoboda. Řekl jsem už častěji že odmítám komunism...

My máme svou pýchu národní jen v hubě a necítíme nejhorší.

Práce a užitek nejsou smyslem života- čert je velmi pracovitý, kutí ve dne v noci, a přece je hloupí. Aspoň náš čert český a slovenský.

S diletantismem, amaterstvím a parvenustvím souvisí dobrodružnost. Převrat je právě převrat, není-li dost vzdělaných a seriózních vůdců, dostanou se do popředí dobrodruhové. Máme dost a křiklavých případů.

Národu, který si hraje pořád s ideou mučednictví, musí ta idea zevšednět.

Je na nás chceme-li i nadále rozmnožovat říši smrti, či se vyšinout na ten stupeň, kde je cílem ne rozmnožovat smrt, nýbrž udržovat život a pro život pracovat.

Běží o to, v malých věcech vyhledat to velké.

Válku nedělá věda, ale lidé, lidská nedokonalost, lidé vědu ještě ne dosti uznávající, kdyby se svět víc řídil poznáním a pravdou, bylo by těch válek míň, ba nemusely by být vůbec. Pro obranu se vědy užívá právem a správně, ale pěstovat vědu pro násilí, pro válčení agresivní,je zločin.

Jen ať jsou spory, ale ať se bojuje s rozumem a poctivě.

Je příliš mnoho lidí, kteří nemají dost sebekritiky, svědomitosti a inteligence, aby se nedrali na místa, na něž vzděláním a vědomostmi nedorostli.

Jsme jako divoch, protože se štítíme malé práce.

Je příliš mnoho lidí, kteří nežijí nerudovskou malostranštinou, nýbrž kavárenskou abstraktností a hospodskou fantastičností.

My jsme zase tam, že mezi nejkrajnějšími směry není žádného rozdílu.

Poctivě vyložit, k čemu slouží nedokonalost, utrpení a tak dále, nedovedu, ale vidím, že člověk a lidstvo mohou a mají nedokonalostem čelit.

                                                               X                  

Což musíme, cožpak můžeme vědět všechno a mít to natariátně černé na bílém? Jaký by to byl svět, kdyby byl pro nás bez tajemství!

Baže, věřím, musím věřit v prozřetelnost, která řídí vývoj světa a lidstva a kohokoli z nás.

Nečistota není jen z těla, nýbrž i z ducha, a hlavně z něho.

Mě nesmrtnost plyne z bohatosti a hodnoty lidského života, lidské duše.

A druhé- mnohý moderní člověk se bojí smrti, že je příliš poživačný- život mu není velkým dramatem, chce na něm jen jídlo a požitek, je nevěřící, není v něm dost důvěry a odevzdanosti.

Nedovedu si představit, že by taková krásná a jemná věc, jako je myšlení, zbožnost, mravní úsilí, vnímání krásy, celá kultura, že by se to mohlo ztratit, že by to mohlo nebýt k ničemu.

Jsme dělníci na vinici boží.

                                                               X

Láska není sentimentalitou, sentimentalita je egoismem.

Láska, sympatie je největší mravní silou- z ní je veškerá vzájemná účast, pomoc a spolupráce, mravní život, to je součinný podíl na božím řádu světa- láska, sympatie, synergie, to je zákon života ve vztahu dvou lidí, v rodině, národě, státu, lidstvu. Jiného neznám

Správná rodina je školou a jednotkou organizace společenské.

Chceme-li vychovat zdravé děti, nestačí jenom kázat, co je zdravé a co ne, nestačí poučovat, ale i prakticky v nich vypěstit zdravé návyky.

Školy, pouhé školení tu nepomáhá, vzdělanost je něco jiného než školení, vědomosti bez přesného cíle a bez charakteru nepomohou.

Nejen že jednotlivé příbytky krásně by se měli upravit, celá města, zejména veřejné budovy by měly být vzorem uměleckým. Takovouto esthetickou prací promyšlenou do každé maličkosti dal by se celý národ estheticky i mravně povznést a všeobecné vzdělání dalo by se tak šířit.

                                                                X

Přesto bych řekl: pravdu především, pravdu vždycky a všude, pravda není nikdy v rozporu s mravností, žádná lež nebo nepravda není trvale dobrá, ani tak zvaná fraus pia. Máme život, máme názory a přesvědčení, máme společenské styky zatížené spoustou lží, a k tomu ještě zbytečných. Lež je nemužná, je zbraní slabochů, dost často násilníků- ne lidí silných. Pravda, pravda poctivá, poznání skutečné nemůže nikdy škodit.

Docela nepřípustné a škodlivé je nadsazování, lhaní a zalhávání nedostatků.

                                                                X

Svoboda není prázdný rám, do kterého by si každý vložil co chce, pravá svoboda dělá místo pro lepší poznání, lepší organizaci a rozumnější jednání.

Svoboda pane je stejně těžká jako povinnost.

Lidé utlačení, nesvobodní a zotročení nesnadno se stávají svobodnými.

                                                                X

Řekl jsem jednou, že demokracie je diskuse. Ale pravá diskuse je možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu.

Byla by to vůbec divná demokracie, kde by nebylo místa pro mravní iniciativu individuální.

Demokracie není jen formou státní, je celým mravním a náboženským názorem na život a na svět.

Demokracie není nejasnou a mytickou kolektivností, demokracie je individualistická, každý občan smí říci: stát jsem já, má právo iniciativy, co chce a dělá závisí na jeho soudnosti a na jeho mravní kvalitě.

Demokracie jsou nedokonalé, protože občané jsou nedokonalí. Jaký pán, takový krám.

                                                                X

Pro mne je politika a demokracie věc nesmírně vážná: práce, řekl bych, pro ty nejlepší a nejvybranější lidi

Všecka rozumná a poctivá politika je provádění a upevňování humanity.

Dnes je politika takovým tajeplným mastičkářstvím.

Kde není kritisování zavládá autoritářství, a to je hrob všeho myšlení ve vědě i v politice.

Vím, že se to politikům, kteří se pokládají za velmi praktické a chytré, nelíbí, ale zkušenost, a myslím nejen moje, dokazuje, že politika rozumná a poctivá (Havlíček!) je nejpraktičtější, nejúčinnější a nejvýnosnější.

Kdo z nás jen trochu dovede posoudit naši zeměpisnou situaci a dovede jen trochu rozumět našim dějinám, nebude šovinistou. Šovinisté ovšem svým myslícím odpůrcům budou vytýkat národní lhostejnost, šovinism je právě buď obchodem, nebo slepou xenofobií, je nevzdělaností, je reakční, je politickým nebezpečím republiky také proto, že je násilnický proti vlastním občanům, kteří jsou čestnější a politicky prozíravější a dovedou vlastenčící panáky prokouknout.

O lásce k vlasti slušný člověk mnoho nemluví, jako nemluví o lásce k rodině, přátelům a tak dále. Pravá láska pracuje. Pro tuto práci třeba konkrétního programu politického a kulturního.

Žádám-li od politiky, aby sloužila člověčenstvu, neříkám tím, aby nebyla národní, ale aby byla spravedlivá a slušná. Lidskost není v tom, že horujeme o celém lidstvu, ale v tom, že jednáme vždy a ve všem lidsky. To je všechno.
                                                                                   
                                                                  X

Ke stému výročí založení Československého státu si pes dovolil ocitovat z těchto knih:
Karel Čapek    Hovory s T.G.Masarykem
T.G.M.   Jak pracovat
T.G.M.   Problém malého národa
T.G.M.   Světová revoluce